Cestovní pojištění on-line
Pojištění majetku on-line
Pojištění pilotů
Zdravotní pojištění cizinců
ERGO.cz
Lyžaři cestovní pojištění
Spočítat cestovní pojištění online Spočítat pojistné online
Klientská linka
221 585 111
Po - Čt08:00 - 17:00
08:00 - 15:00

Adresa pro komunikaci
ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 - Michle
info@ergo.cz

Nahlásit škodu on-line
Chatujte s námi přes FB

Často kladené dotazy

Uzavřel jsem si cestovní pojištění online a vyplnil jsem špatné údaje.

Pokud jste ještě neuhradil pojistné, uzavřete si novou smlouvu. Stará smlouva neuhrazením pojistného automaticky zanikne. Pokud jste již pojistné uhradil, kontaktujte nás na telefonním čísle 221 585 111 nebo na e-mailu info@ergo.cz, kde dohodnete další postup.


Uzavřel jsem si smlouvu v základním tarifu a nyní jsem si to rozmyslel a rád bych uzavřel tarif s kompletní pojistnou ochranou.

Pokud jste ještě neuhradil pojistné, uzavřete si novou smlouvu. Stará smlouva neuhrazením pojistného automaticky zanikne. Pokud jste již pojistné uhradil, kontaktujte nás na telefonním čísle 221 585 111 nebo na e-mailu info@ergo.cz, kde dohodnete další postup v otázce cestovního pojištění.


Z osobních důvodů nemohu vycestovat v termínu sjednaném v pojistné smlouvě. Mohu smlouvu vypovědět?

Pokud jste ještě neuhradil pojistné, uzavřete si novou smlouvu na cestovní pojištění. Stará smlouva neuhrazením pojistného automaticky zanikne. Pokud jste již pojistné uhradil, kontaktujte nás na telefonním čísle 221 585 111 nebo na e-mailu info@ergo.cz, kde dohodnete další postup.


Kdy obdržím doklady ke smlouvě?

Bezprostředně po sjednání pojištění - dokladem o uzavření pojištění je vygenerovaná smlouva na cestovní pojištění online ve formátu PDF. Kopie této smlouvy je automaticky zaslána na email pojistníka, včetně pojistných podmínek.


Nemám možnost / nešlo mi vytisknout smlouvu online pojištění.

Pro vycestování do zahraničí není nutné s sebou vozit vytisknutou smlouvu. V případě pojistné události pouze musíte znát číslo na naši asistenční službu (EURO-CENTER Prague, tel 00420 221 860 626) a číslo pojistné smlouvy (nebo alespoň jméno a příjmení popř. rodné číslo pojištěné osoby). V případě potřeby si můžete smlouvu opakovaně vytisknout (viz odkaz na hlavní stránce sjednávání online pojištění – https://online.ergo.cz/)


Nacházím se v zahraničí a potřebuji platnost pojištění prodloužit.

Sjednejte si další smlouvu cestovního pojištění. Nová smlouva musí bezprostředně navazovat na smlouvu předchozí. Pro takto uzavřenou navazující smlouvu neplatí podmínka, aby se pojišťované osoby nacházely na území České republiky.


Jak mám postupovat v případě pojistné události?

Jedná-li se o drobné ošetření a máte dostatečnou finanční hotovost, můžete ošetření uhradit zdravotnickému zařízení přímo na místě. Po návratu do ČR následně odešlete na adresu pojišťovny vyplněný formulář „Oznámení škodní události z cestovního pojištění“ spolu s originály dokladů o úhradě ošetření (pořiďte si kopie pro svoji potřebu!). Formulář naleznete na našich internetových stránkách www.ergo.cz.
Bude-li se jednat o náročnější ošetření nebo hospitalizaci či případnou nutnost lékařského převozu do ČR kontaktujte neprodleně naši asistenční službu EURO-CENTER Prague na telefonním čísle 00420 221 860 626.


PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ
E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE UVEDLI PŘI SJEDNÁVÁNÍ SMLOUVY!