Cestovní pojištění on-line
Pojištění majetku on-line
Pojištění pilotů
Zdravotní pojištění cizinců
ERGO.cz
Bezpečný-domov
Spocitat Spočítat pojistné on-line
Klientská linka
221 585 111
Po - Čt08:00 - 17:00
08:00 - 15:00

Adresa pro komunikaci
ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 - Michle
info@ergo.cz

Nahlásit škodu on-line
Chatujte s námi přes FB

Často kladené dotazy

Kdy vzniká smlouva při sjednání na dálku prostřednictvím těchto webových stránek?

Smlouvu sjednanou na dálku prostřednictvím těchto webových stránek obdrží klient společně s další smluvní dokumentací v elektronické podobě na jím zadanou emailovou adresu. Smlouva se aktivuje zaplacením prvního pojistného v předepsané výši.


Mohu si pojistit rekreační dům i rekreační domácnost?

V tomto případě je možné si pojistit pouze rekreační dům jakožto pojištění budovy. Pojištění domácnosti je možné sjednat pouze pro trvale obydlené domácnosti, tedy takové, které jsou obývané nejméně 270 dní v roce.


Je možné pojistit dům/byt, který neslouží jen k bydlení, ale i k podnikatelské činnosti?

Ano, avšak plocha využívaná pro podnikatelské účely nesmí přesáhnout 1/3 celkové plochy všech obytných místností. Pokud ji přesahuje, pak není možné dům/byt pojistit. Pokud ji nepřesahuje, započítává se do celkové obytné plochy a dům/byt je možné pojistit. Vyloučeny jsou však činnosti typu bar, herna, bowling, diskotéka, erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté, zpracování výbušnin, zpracování dřeva, pila nebo zpracování hořlavých kapalin 1. a 2. stupně. Dále také není možné pojistit budovy, v nichž je umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, papíru nebo stébelnatých produktů (sláma, seno apod.), nebo se nacházejí méně než 10m od zemědělských budov a nejsou od nich odděleny požární zdí.


Mohu pojistit dům (byt) v exekuci?

Dům/byt v exekuci není možné pojistit.


Co je pojištěno v rámci vedlejší budovy (do 50 m2 zdarma)?

Za vedlejší budovu se považuje garáž, hospodářská budova a další budovy, které mají pravomocné kolaudační rozhodnutí. Tyto jsou pak pojištěny společně s pojištěnou budovou/bytem na stejná krytí. Vedlejší budovu s plochou nad 50 m2 není možné pojistit.


Na jaká krytí jsou pojištěny drobné a vedlejší stavby?

Za vedlejší a drobné stavby se považují kolny, altány, sauny apod. a jsou pojištěny na pojistná nebezpečí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či kosmického tělesa, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály.


Co je hrazeno v rámci krytí povodeň/záplava?

Povodně i záplavy jsou pojištěny s limitem 65.000 Kč jak pro pojištěnou budovu/byt, tak i pro pojištěnou domácnost (v případě komplexního pojištění se oba limity sčítají). Nerozlišují se povodňové zóny, avšak pojistná ochrana se nevztahuje na takové případy, kdy bylo místo pojištění zasaženo povodněmi/záplavami během posledních 20 let před pojistnou událostí.


Jak jsou pojištěny solární panely (fotovoltaika)?

Solární panely jsou pojištěny na pojistná nebezpečí požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice a krupobití.


Lze připojistit i domácího mazlíčka a na co konkrétně?

Ano, je možné pojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele psa, či koně. Cena tohoto připojištění je 300 Kč za rok a zvíře s limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000 Kč a pokrývá takové případy, kdy by pojištěné zvíře způsobilo škodu třetí osobě. Nelze však pojistit zvíře, které je chováno za účelem výdělečné činnosti.


Jak jsou pojištěny věci uložené v nebytových prostorách?

Věci uložené v nebytových prostorách jsou pojištěné automaticky v rámci pojištění domácnosti. Limit pojistného plnění je pak dán způsobem zabezpečení těchto nebytových prostor.